Bristningsdag fredag 16 oktober 2020

Boka redan nu in att det kommer att vara en Bristningsdag även i år,  fredagen den 16 oktober 2020. Mötestid 10-16 med avbrott för lunch mellan kl 12-13. Med tanke på hur osäkert det är med resande och möjligheter till fysiska möten till hösten så har vi redan nu beslutat att mötet kommer att ske digitalt via Teams.

Du kommer att kunna anmäla dig till mötet i början av september, när vi lägger ut en mötesanmälan här på hemsidan.

Vi har inte spikat programmet helt ännu, men vi kommer att presentera data från senaste årsrapporten, någon klinik kommer att få presentera goda exempel på sitt arbete runt förlossningsbristningar och vi kommer att ha med patientrepresentanter från det relativt nystartade projektet ”Förlossningsskadad kvinna” inom Mag-tarmförbundet https://magotarm.se/forlossningsskadad-kvinna/