Bristningsdagen fredagen den 16 oktober 2020 kl 10.00-14.30 (Teamsmöte)

Mötet är digitalt och kommer att ske via Teams. Eftersom mötet är digitalt är det kostnadsfritt. Ett mail med länken till Teamsmötet skickas till alla anmälda 2‑3 dagar innan mötesdagen. Sista anmälningsdag är fredag den 9 oktober.

Mötesprogram

Inbjudan för utskrift

10.00 Välkomna, praktiska detaljer

10.10-10.55 Eva Uustal, registeransvarig för Bristningsregistret presenterar resultat från senaste årsrapporten om förlossningsbristningar.

Bensträckare 10 min

11.05-11.30 Nytt SBU-projekt om diagnostik av förlossningsskador
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har startat ett nytt projekt ”Förlossningsbristningar – åtgärder för att främja diagnostik samt erfarenheter och upplevelser av bemötande och information från vården”. Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera åtgärder som främjar diagnostik av bristningar vid vaginal förlossning. Man ska även studera erfarenheter och upplevelser av vård hos kvinnor som vid förlossning får bristningar samt hur information och bemötande i vårdsammanhanget har påverkat dessa erfarenheter och upplevelser. Arbetet beräknas vara färdigt under första kvartalet 2021.

11.30-12.00 Goda exempel – Bäckenbottenteamet på kvinnokliniken i Södertälje
Bäckenbottenteamet i Södertälje består av två barnmorskor och två fysioterapeuter. Det finns även en gynekolog kopplad till teamet. De har mottagning varje vecka och tar emot patienter cirka 4 månader efter förlossningen för uppföljning av läkningsprocessen och knipförmågan av bäckenbottenmusklerna efter en större bristning i underlivet. De tar även emot kvinnor som haft besvär en längre tid efter förlossningen. Medlemmar från teamet berättar om deras arbete med bristningar. Har du förresten sett deras konto på Instagram (Bäckenbottenteamet) där du kan följa deras arbete?

Lunchpaus 12.00-13.00

13.00-13.40 Kvinnors samlade erfarenheter lyfts upp i projektet ”Förlossningsskadad Kvinna” Mag- och tarmförbundet är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. Arvsfondsprojektet Förlossningsskadad Kvinna är ett 3-årigt arbete på Mag- och tarmförbundet och det startade september 2019. Syftet är att värna om de som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador efter en vaginal förlossning.

Vilka långtgående besvär har dessa kvinnor upplevt? Vilka är erfarenheterna av vården och tillhörande patientinformation? Projektet representeras av två deltagare som här delger sina tankar om bemötande, rutiner och vårdbehov. Vad har varit bra, vad har saknats? Ett patientperspektiv på hur förlossnings- och eftervården kan förbättras i samband med en bristning eller förlossningsskada presenteras.

Information om projektet hittar du på https://magotarm.se/forlossningsskadad-kvinna/forlossningsskadad-kvinna/

13.40-14.00 Aktuella forskningsprojekt om förlossningsbristningar, resultat och inspiration – Sofia Pihl och Eva Uustal, kvinnokliniken i Linköping

14.00-14.30 Sammanfattning av dagen och framtidsspaning.

14.30 Mötet avslutas