Nya rutiner för hysteroskopier

Nu slutar vi inkludera enbart diagnostiska hysteroskopier eller uttag av spiral via hysteroskop i GynOp. För de patienter som genomgått enbart diagnostisk hysteroskopi har vi inte kunnat påvisa något att kvalitetssäkra utöver det som även går att hitta via Socialstyrelsens hälsodataregister.

Visar det sig sedan vid ingreppet att det trots allt blir en operativ hysteroskopi så kan patienten inkluderas i efterhand, t ex i samband med operationen.

För de patienter som redan är inkluderade där det fr o m nu inte blir någon operativ hysteroskopi – ändra till ”Färdiguppföljd” i rullgardinen ”Deltar” under menyvalet ”Patientadmin – Ändra planerad operation/uppföljning” – så kommer de patienterna inte att få några uppföljningsenkäter.