Operationstid vid hysterektomi

För att minska olikheter i vad som räknas som operationstid vid hysterektomi har GynOp:s styrgrupp tagit ett beslut vad som ska räknas som operationstid. Underlag för beslut har utgjorts av den undersökning av operationstider som SNAKS gjort.
Abdominell : Från hudincision till sista sutur

Laparoskopisk: Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur

Robotassisterad laparoskopisk: Samma som laparoskopisk. (Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur)

Vaginal: Från första ingrepp vaginalt (instrument sätts/labiae sys upp) till sista sutur

Avseende de laparoskopiska ingreppen kan det innebära skillnad mot hur rutinen ser ut idag på flera kliniker. Tacksam därför om ovanstående riktlinjer observeras och att det är tiden från första hudinscision till sista stygn som anges som operationstid i GynOp. ”Skin-to-skin” är den vanligast förekommande definitionen av operationstid i publicerade arbeten avseende hysterektomi.