Digitalt sekreterarmöte i maj

Under rådande omständigheter har vi beslutat att inte ha något sekreterarmöte i Stockholm den 8 maj. Istället håller vi på att titta på möjligheten att ordna ett digitalt möte via t ex Skype eller Teams. Det kan hända att det mötet blir ett annat datum än 8 maj. Vi återkommer med mer detaljer, när vi sett över hur mötet kan ordnas.