Inlägg av Gabriel Granåsen

Operationstid vid hysterektomi

För att minska olikheter i vad som räknas som operationstid vid hysterektomi har GynOp:s styrgrupp tagit ett beslut vad som ska räknas som operationstid. Underlag för beslut har utgjorts av den undersökning av operationstider som SNAKS gjort. Abdominell : Från hudincision till sista sutur Laparoskopisk: Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur […]