Uttag av klinikens egna data

Deltagande kliniker kan göra egna uttag av klinikens data, utom när det gäller forskning då det krävs ett etiskt godkännande och för att få göra datauttag.

För att kunna göra datauttag måste användaren har rollen DU i sin användarprofil i GynOp. Den behörigheten ges av lokala administratören på resp. klinik. Datauttagsfunktionen ligger under menyvalet Rapporter – Datauttag (SPSS/Excel) i GynOp. Databearbetning görs sedan i något statistikprogram, t ex SPSS.

Om du önskar hjälp med datauttag kontaktar du oss på GynOps kansli så hjälper vi till. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Om någon klinik gör statistikbearbetning på sina lokala data runt något specifikt ämne, utan att det gäller forskning och publikation, kan det även vara intressant att titta på motsvarande för alla kliniker. Ta kontakt med oss på GynOps kansli, så kan vi utröna om något etiskt tillstånd behövs eller ej för just det du vill titta på.

Uttag ur den centrala databasen, t ex för forskning

Mer om vad som gäller för datauttag ur den centrala databasen, kan du läsa under menyvalet För dig som vill forska i GynOp.