I GynOp finns ett antal pågående nationella studier.

Vårdupplevelse – patienter som besvarar 8-veckorsenkäten via webben får ett antal frågor om hur hon upplevde vården. Frågorna är hämtade ur kvalitetsinstrumentet ”Kvalitet Ur Patientens Perspektiv” (KUPP). Valet av frågor har gjorts i samråd med Bodil Wilde-Larsson som utvecklat mätinstrumentet. Här kan du se vilka frågor som ingår i studien.

PROM Ovarialtumörer – Patienter som opererats med abdominell kirurgi och där PAD har visat ovarialtumör får en 1-årsenkät med PROM-frågor (PROM = Patient Reported Outcome Measures). Som kontrollgrupp används patienter som opererats pga ovarialtumör med benignt PAD.

HOPPSA – Hysterektomi och opportunistisk salpingektomi – Mer information om studien finns på SFOGs hemsida under menyvalet Intressegrupper – Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS) direktlänk

SALSTER – Salpingektomi vid sterilisering – Mer information om studien finns på SFOGs hemsida under menyvalet Intressegrupper – Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS) direktlänk

Dessa studier aktiveras nationellt via kansliet för samtliga kliniker som registrerar patienter i GynOp. Om en klinik inte vill delta i någon av studierna kan den som har admin-behörighet på kliniken ställa in detta.