Registerhållare

Maud Ankardal, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus Halmstad
e-postadress: maud.ankardal@regionhalland.se

Registeransvarig adnexkirurgi

Mathias Pålsson, Kvinnokliniken, Carlanderska, Göteborg
e-postadress: mathias@carlakliniken.se

Registeransvarig bristning

Eva Uustal, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
e-postadress: eva.uustal@regionostergotland.se

Registeransvarig hysterektomi på benign indikation

Sophia Ehrström, Ultragyn Sophiahemmet, Stockholm
e-postadress: sophia.ehrstrom@ki.se

Registeransvarig hysteroskopi

Anneli Jördens, Enköpings lasarett
e-postadress: anneli.jordens@regionuppsala.se

Registeransvarig inkontinenskirurgi

Stefan Zacharias, Kvinnokliniken, Hudiksvalls sjukhus
e-postadress: stefan.zacharias@regiongavleborg.se

Registeransvarig prolapskirurgi

Ida Bergman, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm
e-postadress: ida.bergman@sll.se

Registeransvarig tumörkirurgi

Christer Borgfeldt, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
e-postadress: christer.borgfeldt@med.lu.se

Kanslichef

Hanna Kriström, GynOp-kansliet, Kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Nationell koordinator

Birgitta Renström, GynOp-kansliet, Kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Statistiker

Gabriel Granåsen, GynOp-kansliet, Kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Jessica Edlund, GynOp-kansliet, Kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se