Registerhållare

Maud Ankardal, kvinnokliniken, Hallands sjukhus Halmstad
e-postadress: maud.ankardal@regionhalland.se

Registeransvarig adnexkirurgi

Mathias Pålsson, kvinnokliniken, Carlanderska, Göteborg
e-postadress: mathias@carlakliniken.se

Registeransvarig bristning

Eva Uustal, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
e-postadress: eva.uustal@regionostergotland.se

Registeransvarig hysterektomi på benign indikation

Sophia Ehrström, kvinnokliniken, Södermalms läkarhus, Nacka, Stockholm
e-postadress: sophia.ehrstrom@ki.se

Registeransvarig hysteroskopi

Anneli Jördens, kvinnokliniken, Enköpings lasarett
e-postadress: anneli.jordens@regionuppsala.se

Registeransvarig inkontinenskirurgi

Stefan Zacharias, kvinnokliniken, Hudiksvalls sjukhus
e-postadress: stefan.zacharias@regiongavleborg.se

Registeransvarig prolapskirurgi

Ida Bergman, kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm
e-postadress: ida.bergman@sll.se

Vetenskaplig samordnare

Christer Borgfeldt, kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
e-postadress: christer.borgfeldt@med.lu.se

Kanslichef

Hanna Kriström, GynOp-kansliet, kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Nationell koordinator

Birgitta Renström, GynOp-kansliet, kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Statistiker

Jessica Edlund, GynOp-kansliet, kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se