På GynOps kansli är vi två personuppgiftshandläggare som finns behjälpliga vid eventuella frågor om GDPR/personuppgiftshantering.

Du kan kontakta oss via mail eller telefon.

Hanna Kriström

Hanna Kriström

gynopregistret@regionvasterbotten.se
072-244 69 58

Birgitta Renström

Birgitta Renström

gynopregistret@regionvasterbotten.se
090-785 04 64