Du som är patient ska i första hand kontakta den klinik där du ska opereras/har opererats.

Vi på kansliet hanterar inga medicinska frågor om din operation eller eventuella besvär efter operationen.

Postadress

GynOp-kansliet
Målpunkt PA rum 1013
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Vi som jobbar på kansliet

Erika Holmberg

Projektkoordinator

gynopregistret@regionvasterbotten.se

Birgitta Renström

Nationell koordinator

gynopregistret@regionvasterbotten.se

Clara Nygren

Registerstatistiker

gynopregistret@regionvasterbotten.se