För dig som ska genomgå en gynekologisk operation

Tre typer av enkäter skickas till dig som ska genomgå någon av de operationer som ingår i GynOp.

Svaren används för att göra jämförelser med hur resultatet blev efter din operation/behandling samt för att följa upp och förbättra vården.

Inför operationen får du svara på en preoperativ enkät som innehåller frågor inför eventuell narkos/bedövning och frågor om gynekologiska besvär/sjukdomar. Vilket ingrepp du ska genomgå och din ålder styr vilka frågor du får.

Åtta veckor efter operation får du en uppföljningsenkät. Då ställs bland annat frågor om du upplevt något besvär eller någon komplikation efter utskrivningen från sjukhuset.

Även ett år efter operation skickas en uppföljningsenkät till dig som opererats. Du får bl.a. svara på frågor om sena besvär/komplikationer samt hur du upplever resultatet av operationen nu när det gått ett år sedan den utfördes.