Övriga rapporter

Här hittar du återrapporter som skrivits om ett mer specifikt ämne.

Årsrapporter

Årsrapporterna hittar du under menyvalet Rapporter – Årsrapporter

Övriga rapporter utskickade år 2022

Specialrapport Covid och gynekologiska operationer år 2020 och 2021

Den andra specialrapporten om hur pandemin har påverkat den benigna, gynekologiska kirurgiverksamheten under år 2020 och 2021.

Övriga rapporter utskickade år 2021

Specialrapport: Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi 

En specialrapport om hur pandemin har påverkat den benigna, gynekologiska kirurgiverksamheten under år 2020.

Kvalitetsrapport 2020

GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under  2020. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas resultat för operationer gjorda under 2019. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Övriga rapporter utskickade år 2014

Specialrapport adnexkirurgi- Är skillnaderna i operationsteknik försvarbara? (2014-05-12)

Postoperativa komplikationer vid hysterektomi– vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? (2014-07-07)

Corpuspolyper: Riskfaktorer för malignitet och selektionskriterier för hysteroskopi (2014-07-07)