Representant SFOG:s styrelse

Linnéa Lindroos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
e-postadress: linnea.lindroos@sfog.se

Representant OGU

Kajsa Handal, Universitetssjukhuset, Örebro
e-postadress: kajsa.handal@regionorebrolan.se

Representant för NPO kvinnosjukdomar och förlossning

Pia Teleman, Skånes universitetssjukhus, Malmö
e-postadress: pia.teleman@skane.se

Representanter för klinisk verksamhet

Corinne Pedroletti, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
e-postadress: corinne.pedroletti@vgregion.se

Kristina Nordquist, Östersund sjukhus
e-postadress: kristina.nordquist@regionjh.se