Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som är patient in i patientenkäten

Välkommen till GynOp!

På denna webbplats kan du hitta information om Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp).

Här finns inloggning för patienter som ska svara på enkäter och inloggning för vårdpersonal som ska registrera uppgifter om given vård.

Du kan också hitta statistik i form av återrapporter, information om användarmöten med mera.

Visste du att…om antalet utförda hysterektomier under de senaste 10 åren

Utdrag från senaste årsrapporten för hysterektomi på benign indikation. Du hittar hela rapporten här

Under pandemiåret 2020 skedde en stor minskning i volym av hysterektomi på benign indikation, vilket presenteras närmare i Specialrapport om Covid-pandemins påverkan på benign gynekologisk kirurgi under år 2020.

Notera dock i figuren ovan att det redan innan fanns en minskande trend i antalet hysterektomier på benign indikation mellan år 2010 och 2017, då antalet minskat med 11%. En möjlig förklaring till det minskande antalet hysterektomier på benign indikation under de åren kan vara att det har förekommit en ökad användning av Mirena (hormonspiral) för patienter i 40- till 50-årsåldern samt att antalet operativa hysteroskopier har ökat. Vidare användes Esmya (Selektiv Estrogen Receptor Modulator – SERM) under åren 2013 till 2018. Det vore intressant att gå vidare med en mer djuplodande analys av det minskade antalet hysterektomier och vad det beror på.