Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som är patient in i patientenkäten

Här kan du komma till GynOp:s interaktiva rapport

Välkommen till GynOp!

På denna webbplats kan du hitta information om Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp).

Här finns inloggning för patienter som ska svara på enkäter och inloggning för vårdpersonal som ska registrera uppgifter om given vård.

Du kan också hitta statistik i form av återrapporter, information om användarmöten med mera.

Visste du att…om pandemins påverkan på benign gynekologisk operationsverksamhet under år 2021

Det kommer att sammanställas en motsvarande rapport om hur Covid-pandemin har påverkat den gynekologiska vården även för 2021, så här kommer ett smakprov från den.

Även under 2021 syns det ganska tydligt att Covid-19-pandemin påverkat antalet utförda gynekologiska operationer på benign indikation. Det är framför allt under det första halvåret, under den andra vågen i slutet av 2020 och början av 2021.

Från mars månad och fram till sommaren ligger antalet utförda operationer på en högre nivå än 2020 men lägre än innan pandemin bröt ut. Under hösten ligger kurvorna på ungefär samma nivå som år 2019.

För adnexkirurgi ligger antalet utförda operationer under hösten 2021 på ungefär samma nivå som den gjort under de två tidigare åren, där antalet till och med är högre under november månad 2021 än vad det var under 2019. Om det beror på att klinikerna haft möjlighet att göra fler operationer eller om det varit mer akuta fall under november har vi inte undersökt.

Även antalet utförda hysterektomier på benign indikation följer trenden med en uppgång i antalet utförda operationer under hösten, men med en nedgång under oktober månad.

När det gäller rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi så ser det ut som att klinikerna har satsat på att arbeta undan det uppdämda vårdbehovet, eftersom kurvan för antalet utförda operationer ligger något högre under de sista 4 månaderna av 2021 jämfört med 2019.

För inkontinenskirurgi har vi tittat på utförda slyngplastiker (TVT, TVT-O och TOT). Där är antalet utförda åtgärder lägre under hösten 2021 än 2019, men högre än vad det var under år 2020.

Det uppdämda vårdbehovet från 2020 kvarstår även under 2021 och in på det nya året. Vi får innerligt hoppas att pandemin vänder så att patienterna som fortfarande väntar kan få den gynekologiska vård de behöver under 2022.