Vad är bäst för mig – att behålla eller ta bort äggledarna?

Den frågan har vi inget bra svar på och det är för att ta rätt på vad som är bäst, och i vilka situationer, som HOPPSA-studien genomförs. På så sätt kommer vi att kunna erbjuda bättre information i framtiden.

Vad måste jag göra om jag deltar i HOPPSA studien?

Du får svara på några extra frågor inför din operation och vid den vanliga uppföljningen efter ett år. Du får också svara på några frågor efter tre och fem år. Och du måste förstås samtycka till att vara med. Det är allt.

På vilket sätt kommer resultaten från studien publiceras, kan jag som patient läsa dessa resultat?

Resultaten kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter och då även bli tillgängliga på GynOp´s hemsida .

Vilka är det som genomför studien?

Vi är gynekologer och forskare från Göteborgs universitet och Umeå universitet som i samarbete med Sveriges gynekologer genomför studien.

Lite siffror om HOPPSA

HOPPSA-studien har nu pågått i drygt 4 år. Den allra första patienten randomiserades och opererades i mitten av juni 2017 i Göteborg. Från slutet av augusti samma år kunde därefter alla övriga kliniker börja randomisera patienter till studien.

Fram till den 30 juni 2021 har 1681 patienter randomiserats och opererats vid 42 olika kliniker. Utöver dessa har nästa 500 patienter, som har hysterektomerats, accepterat att svara på HOPPSA-enkäterna, även om de inte har randomiserats till studien.

Interimsanalys

Nu när HOPPSA har kommit halvvägs så är det dags för en oberoende säkerhetskommitté (DSMB) att granska studien. Detta är rutin vid kliniska prövningar och görs för att bedöma studiens säkerhet och hitta områden med förbättringspotential. HOPPSA:s styrgrupp kommer också att få rekommendation från säkerhetskommittén om studien bör fortsätta för att nå sina mål. Under våren 2021 ska denna bedömning vara klar.

HOPPSA Studieinformation (Öppnas i ny flik)

Vi vill ta reda på vad som är bättre – att ta bort äggledarna samtidigt som man opererar bort livmodern eller att lämna dem kvar. Därför genomför vi nu en studie där man lottas till att antingen ta bort äggledarna eller inte.
Syftet är att jämföra operationer där både livmoder och äggledare tas bort, med operationer där endast livmodern tas bort.

Del av patientinformationen.
Klicka på den blåa texten ovan för att läsa hela informationen.

Har du en fråga om HOPPSA?