Datauttag för forskning

Mer om vad som gäller för datauttag ur den lokala eller nationella databasen vid forskning kan du läsa om under menyvalet För dig som vill forska i GynOp.

Datauttag för kvalitetsarbete

Vad som gäller vid datauttag för kvalitetsarbete på en klinik kan du läsa mer om under menyvalet Datauttag kvalitetsarbete

Pågående vetenskapliga arbeten eller ST-arbeten

Vilka vetenskapliga projekt eller ST-arbeten med GynOp-data som pågår kan du läsa om under menyvalet Pågående vetenskapliga arbeten/ST-arbeten

Vetenskapliga publikationer

Det vetenskapliga publikationer som finns där GynOp-data har använts kan du hitta under menyvalet Vetenskapliga publikationer