Under menyvalet ”För kliniker” finns presentationer från användarmöten, patientinformation och annan information för de kliniker som deltar i GynOp.