Styrgruppen för ett kvalitetsregister ska utveckla registret enligt de kriterier och mål som fastställs av ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.

Den ska samarbeta med de verksamheter som deltar i registret, utforma dess innehåll och design, göra registret användbart för förbättringsarbete och forskning samt arbeta för god datakvalitet.

Styrgruppen tar tillvara professionernas intresse av kvalitetsuppföljning av vården och samverkar med CPUA-myndigheten i frågor som rör utlämnande av data till exempelvis forskning.

Registerhållare

Maud Ankardal, Hallands sjukhus Halmstad
e-postadress: maud.ankardal@regionhalland.se

Registeransvarig adnexkirurgi

Mathias Pålsson, kvinnokliniken, Carlakliniken, Carlanderska, Göteborg
e-postadress: mathias@carlakliniken.se

Registeransvarig bristning

Eva Uustal, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
e-postadress: eva.uustal@regionostergotland.se

Registeransvarig hysterektomi på benign indikation

Sophia Ehrström, kvinnokliniken, Södermalms läkarhus, Nacka
e-postadress: sophia.ehrstrom@gmail.se

Registeransvarig intrauterin kirurgi

Anneli Jördens, kvinnokliniken, Ersta sjukhus
e-postadress: anneli.jordens@regionuppsala.se

Registeransvarig inkontinenskirurgi

Stefan Zacharias, kvinnokliniken, Hudiksvalls sjukhus
e-postadress: stefan.zacharias@regiongavleborg.se

Registeransvarig rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

Ida Bergman, kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm
e-postadress: ida.bergman@regionstockholm.se

Vetenskaplig samordnare

Christer Borgfeldt, kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
e-postadress: christer.borgfeldt@med.lu.se

Projektkoordinator

Erika Holmberg, GynOp-kansliet, Registercentrum Norr, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Nationell koordinator

Birgitta Renström, GynOp-kansliet, Registercentrum Norr, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Statistiker

Clara Nygren, GynOp-kansliet, Registercentrum Norr, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se