Årsrapporter

Efter varje årsslut sammanställs en årsrapport med ett antal tabeller/diagram för vardera delregister. Samtliga data i alla återrapporter redovisas öppet på sjukhusnivå. Samtliga patienter är avidentifierade. De flesta av figurerna i årsrapporten går även att följa via Rapportgeneratorn.

Övriga rapporter

Övriga rapporter, till exempel de om hur Covid-pandemin har påverkat den benigna, gynekologiska kirurgin, hittar du under menyvalet Rapporter – Övriga rapporter

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2022

Adnexkirurgi på benign indikation (2023-05-12)

Bristning grad 2 i samband med förlossning (2023-05-12)

Bristning grad 3-4 i samband med förlossning (2023-05-12)

Hysterektomi på benign indikation (2023-05-12)

Inkontinenskirurgi och injektionsbehandling (2023-05-12)

Intrauterin kirurgi (2023-05-12)

Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi (2023-05-12)

GynOps kvalitetsrapport
Den beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under år  2022. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas resultat för operationer gjorda under 2021. I kvalitetsrapporten är resultaten presenterade per deltagande kliniker för att kunna jämföra med varandra. Den är ett komplement till årsrapporterna per delregister.
Kvalitetsrapport år 2022

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2019

Adnexkirurgi på benign indikation (2020-03-31)

Bristning i samband med förlossning (2020-05-27, reviderad 2020-09-09)

Hysterektomi på benign indikation (2020-05-27)

Hysteroskopisk kirurgi (2020-05-18)

Inkontinenskirugi (2020-05-27)

Prolapskirurgi (2020-05-25)

Tumörkirurgi (2020-04-02)

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2018

Adnexkirurgi på benign indikation (2019-04-05, reviderad 2019-06-14)

Bristning i samband med förlossning (2019-06-17)

Hysteroskopisk kirurgi (2019-07-08)

Hysterektomi på benign indikation (2019-07-02)

Inkontinenskirurgi (2019-07-08, reviderad 2019-12-03)

Prolapskirurgi (2019-06-19)

Tumörkirurgi (2019-06-17)

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2017

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2016

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2015

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2014

Årsrapporter avseende operationer utförda 2013

Årsrapporter avseende operationer utförda 2012

Årsrapporter avseende operationer utförda 2011

Årsrapporter avseende operationer utförda 2010