Årsrapporter

Efter varje årsslut sammanställs en årsrapport med ett antal tabeller/diagram för vardera delregister. Samtliga data i alla återrapporter redovisas öppet på sjukhusnivå. Samtliga patienter är avidentifierade. De flesta av figurerna i årsrapporten går även att följa via Rapportgeneratorn.

Övriga rapporter

Övriga rapporter, till exempel de om hur Covid-pandemin har påverkat den benigna, gynekologiska kirurgin, hittar du under menyvalet Rapporter – Övriga rapporter

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2019

Adnexkirurgi på benign indikation (2020-03-31)

Bristning i samband med förlossning (2020-05-27, reviderad 2020-09-09)

Hysterektomi på benign indikation (2020-05-27)

Hysteroskopisk kirurgi (2020-05-18)

Inkontinenskirugi (2020-05-27)

Prolapskirurgi (2020-05-25)

Tumörkirurgi (2020-04-02)

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2018

Adnexkirurgi på benign indikation (2019-04-05, reviderad 2019-06-14)

Bristning i samband med förlossning (2019-06-17)

Hysteroskopisk kirurgi (2019-07-08)

Hysterektomi på benign indikation (2019-07-02)

Inkontinenskirurgi (2019-07-08, reviderad 2019-12-03)

Prolapskirurgi (2019-06-19)

Tumörkirurgi (2019-06-17)

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2017

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2016

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2015

Årsrapporter avseende operationer utförda år 2014

Årsrapporter avseende operationer utförda 2013

Årsrapporter avseende operationer utförda 2012

Årsrapporter avseende operationer utförda 2011

Årsrapporter avseende operationer utförda 2010