Via Rapportgeneratorn kan användare på deltagande kliniker skapa diagram över för ett antal frågeställningar uppdelat års-, månads- eller kvartalsvis. De data som visas är till och med det senast månadsskiftet. Rapportgeneratorn når du som inloggad klinikanvändare i GynOp, den finns under menyvalet ”Rapporter/Rapportgenerator”.

I manualen Webb-hjälpen finns en beskrivning av hur du använder Rapportgeneratorn.

Om du hittar några fel i uppgifterna var vänlig kontakta oss på GynOp-kansliet och meddela vad som är felaktigt.