Uttag av klinikens egna data

Deltagande kliniker kan göra egna uttag av klinikens data, utom när det gäller forskning då det krävs ett etiskt godkännande för att få göra datauttag.

För att kunna göra datauttag måste användaren har rollen DU i sin användarprofil i GynOp. Den behörigheten ges av lokala administratören på respektive klinik. Datauttagsfunktionen ligger under menyvalet Rapporter – Datauttag (SPSS/Excel) i GynOp. Databearbetning görs sedan i något statistikprogram, till exempel SPSS.

Om du önskar hjälp med datauttag kontaktar du oss på GynOps kansli så hjälper vi till. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Om någon klinik gör statistikbearbetning på sina lokala data runt ett specifikt ämne, utan att det gäller forskning och publikation, kan det även vara intressant att titta på motsvarande för alla kliniker. Ta kontakt med oss på GynOps kansli, så kan vi utröna om något etiskt tillstånd behövs eller ej för just det du vill titta på. Uttag av nationella data kan enbart göras av de anställda på GynOp:s kansli.

Statistikbeställning från GynOp för förbättrings-/kvalitetsarbete

Instruktioner för dig som önskar beställa ett statistikuttag från GynOp för kvalitets- eller förbättringsarbete på kliniken

  1. Kontakta GynOps kansli via e-post, finns längst ner på denna sida, angående ditt uttag innan du skickar in blanketten.
  2. Ladda ner och fyll i Blankett för ansökan om datauttag för förbättrings- eller kvalitetsarbete (Word-dokument)
  3. Skicka in den underskrivna blanketten med specificerad förfrågan om vilket uttag som önskas till gynopregistret@regionvasterbotten.se

Skicka in din beställning minst två veckor innan förväntad leverans för att vi ska ha en möjlighet att leverera resultaten i tid. Vi har som mål att leverera data inom två veckor efter godkänd beställning. Vid analys lämnas uppgifterna ut på aggregerad nivå (gruppnivå). Som tumregel ska grupperna bestå av minst tio individer.

Om materialet används i rapporter eller presentationer ska hänvisningar till GynOp göras. Slutrapporter ska efter avslutat projekt sändas till GynOps kansli.

Kostnad

Vi erbjuder fyra timmar kostnadsfritt statistikerstöd för förbättrings-/kvalitetsarbete. Efter fyra timmar kostar det 900 kr/timme.

Uttag ur den nationella databasen, till exempel för forskning

Mer om vad som gäller för datauttag ur den centrala databasen, kan du läsa under menyvalet För dig som vill forska i GynOp.