Nedan finns pågående vetenskapliga arbeten/ST-arbeten som baseras på GynOp-data. De visas utifrån det årtal som data lämnades ut.

 

Datauttag utlämnade år 2022

Maliha Chaudhry, Göteborgs universitet
Epitelial ovarialcancer stadium I; Riskbedömning och prognos vid
peroperativ cystruptur
Projektplan

Anna Igerud, Region Östergötland
Kvalitativ uppföljning av fritextsvar efter rekonstruktiv kirurgi av defektläkta förlossningsbristningar
Projektplan

Hanna Löfgren, Region Gävleborg
Finns det ett samband mellan operationstid och postoperativa komplikationer vid borttagande av livmodern på grund av godartad sjukdom?
Projektplan

Michaela Sundell, Linköpings universitet
Förskrivning av menopausal hormone therapy (MHT) till kvinnor med prematur kirurgisk menopaus
Projektsplan

Datauttag utlämnade år 2021

Paula Björn, Danderyds sjukhus
Graviditetsutfall efter myomexstirpation, en svensk registerstudie mellan 1999 och 2020
Projektplan

Riffat Cheema, Region Skåne
Retrospektiv studie av patientrelaterade resultat efter bilateral sakrospinosusfixation samt jämförelse med Uphold Lite Vaginal Support System och unilateral sakrospinosusfixation
Projektplan

Anna Darelius,
AMH-HOPPSA, a nested trial of anti-Müllerian hormone (AMH) levels
Projektplan

Maria Jonsson, Uppsala universitet
Perinealbristning grad 2 med eller utan episiotomi, riskfaktorer, upprepningsrisk samt komplikationer på kort och lång sikt.
Projektplan

Lisa Hylander, Linköpings universitet
Rekonstruktiv kirurgi av defektläkt förlossningsbristning; vilka faktorer påverkar utfallet?
Projektplan

Maria Otterheim
Outcome of obstetrical second-degree perineal lacerations in relation to maternal BMI
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2020

Emma Ahlzén, Umeå universitet
Complication evaluation after benign abdominal hysterectomies. Comparison between survery reported complications in checked-boxes and free text.
Projektplan

Sophia Holmlund, Umeå universitet
Experiences and perceptions of women facing surgery of the ovaries; A qualitative study and development of the questionnaire complementing the consecutive sampling of biological tissue
Projektplan

Gita Strindfors, Karolinska institutet, Stockholm
Tidigare hysteroskopi och dess association med abnormalt inväxande placenta
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2019

Vasileios Alexandridis, Lunds universitet och Anna Drca, Karolinska institutet, Stockholm
Slyngplastik vid ansträngningsinkontinens: en långtidsuppföljning av svenska resultat i nationella operationsregistret.
Projektplan

Agnes Birner, Hallands sjukhus, Halmstad (ST-arbete)
Risk factors for venous thromboembolism after benign hysterectomy
Projektplan

Christer Borgfeldt, Lunds universitet
Neutrophil extracellular traps (NETs) as marker for thrombus formation and early detection of cancer
Projektplan

Jennifer Campbell, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Surgical management of apical pelvic organ prolapse
Projektplan

Angelique Flöter Rådestad, Karolinska Institutet, Stockholm
Transcervical resection of the endometrium as a prevention for endometriel cancer: A population-based nationwide SweGCG study
Projektplan

Maria Forslund, Göteborgs universitet
Prolapskirurgi – en uppföljning av operationsresultat
Projektplan

Hanna Grundström, Linköpings universitet
Postoperativ smärta efter hysterektomi hos kvinnor med och utan endometrios – en registerstudie från GynOp registret
Projektplan 

Datauttag utlämnade år 2018

Eric Lagerström, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå (ST-arbete)
Val av suturmaterial och -teknik vid hudförslutning och dess effekt på ytliga sårkomplikationer
Projektplan

Anton Sandström, Umeå universitet
Smärta och livskvalitet bland kvinnor med endometrios som genomgått hysterektomi
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2016

Elin Collins, Umeå universitet
Retro-HOPPSA (Hysterectomy and Opportunistic salpingectomy) – A comparison of performed hysterectomy vs. hysterectomy with concomitant bilateral salpingectomy on benign indications in Sweden 1998 – mid-2016
Projektplan