På denna sida finns ett antal länkar till olika webbsidor med information om de olika gynekologiska besvären som ingår i kvalitetsregistret.

1177.se (Vårdguiden)

www.1177.se
1177.se (Vårdguiden) innehåller mängder av fakta och råd. Här kan du bland annat läsa om sjukdomar, skador och symtom, undersökningar, behandlingar och läkemedel.

Förslag på söktext beroende på vilken operation du ska genomgå:
– hysterektomi
– äggstock
– framfall
– inkontinens
– gynekologi

På nedanstående länkar hittar du mer information om kvalitetsregister:

”Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla vården, rädda liv
och är en unik företeelse internationellt sett.”

https://skr.se/kvalitetsregister.32864.html

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/kvalitetsregisternationella.1431.html