Vården i siffror (VIS) innehåller indikatorer och mått om hälso- och sjukvården, till exempel om behandlingar och hur nöjda patienterna är. VIS är ett bra verktyg att använda som underlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare, till exempel för kvalitets- och förbättringsarbete.

I VIS finns data som belyser bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mera beskrivande data om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs. De flesta indikatorerna kommer från kvalitetsregister och andra källor via en automatiserad överföring som bygger på en gemensam standard.

GynOp har 15 indikatorer i VIS. Vilka de är kan du se i tabellen nedan. Vilka indikatorer som ska finnas i VIS bestäms av ansvariga på Sveriges Kommuner och Regioner i samråd med registerhållare och andra intressenter.

Har du förslag på information eller indikatorer som borde finnas för att underlätta analys och uppföljning inom gynekologin? Skicka ett mail med dina idéer till GynOps kansli, e-postadressen hittar du längst ner på denna sida.

DelregisterIndikatornamnInformation
AllaSvarsfrekvens för patientenkät 8 veckor efter gynekologisk operationAndel kvinnor som svarade på uppföljningsenkät 8 veckor efter gynekologisk operation.
Klinikbedömning av patientens enkätsvar 8 veckor efter gynekologisk operationAndel kvinnor som fått sina enkätsvar efter gynekologisk operation bedömda av kliniken. Gäller enkät som besvarats 8 veckor efter operation.

Adnexoperation på benign indikationOperation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi
Andel operationer av äggledare, äggstockar och tillhörande ligament (adnex) som påbörjats med titthålskirurgi.

Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation av äggledare och äggstockarAndel kvinnor som anger att de inte behövt söka vård på grund av komplikation eller oväntade besvär inom åtta veckor efter operation av äggledare och äggstockar (adnex).

Bristning i samband med förlossningPatientrapporterad komplikationsfrihet ett år efter ändtarmsmuskelskada vid förlossningAndel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär ett år efter operation för att reparera ändtarmsmuskelskada vid förlossning.
Hysterektomi på benign indikationBorttagande av livmoder med minimalinvasiv teknikAndel patienter som opererats med minimalinvasiv teknik (tillhålskirurgi och vaginal operation) vid borttagande av livmoder (hysterektomier).
Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter borttagande av livmodernAndel kvinnor som anger att de inte behövt söka vård på grund av komplikation eller oväntade besvär inom åtta veckor efter borttagande av livmodern.
Intrauterin kirurgiInte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation i livmodernAndel kvinnor som anger att de inte behövt söka vård på grund av komplikation eller oväntade besvär inom åtta veckor efter operation i livmodern.
InkontinenskirurgiInte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter inkontinensoperationAndel kvinnor som anger att de inte behövt söka vård på grund av komplikation eller oväntade besvär inom åtta veckor efter operation för urininkontinens.
Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperationAndel kvinnor som anger att de är kontinenta ett år efter operation för urininkontinens.
Patientrapporterad förbättring ett år efter inkontinensoperationAndel patienter som anger att deras tillstånd är förbättrat ett år efter operation för urininkontinens (slyngplastik).
Patientrapporterad nöjdhet ett år efter inkontinensoperationAndel patienter som anger att de är nöjda ett år efter operation för urininkontinens (slyngplastik).
Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgiInte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter framfallsoperation
Andel kvinnor som anger att de inte behövt söka vård på grund av komplikation eller oväntade besvär inom åtta veckor efter framfallsoperation.
Patientrapporterade framfallssymtom ett år efter operationAndel kvinnor som anger att de aldrig, nästan aldrig eller 1-3 gånger per månad har framfallssymtom ett år efter operationen.
Patientrapporterad nöjdhet ett år efter framfallsoperationAndel patienter som uppger sig vara nöjda ett år efter framfallsoperation.