Vården i siffror (VIS) innehåller indikatorer och mått om hälso- och sjukvården, t ex om behandlingar och hur nöjda patienterna är. VIS är ett bra verktyg att använda som underlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare t ex för kvalitets- och förbättringsarbete.

I VIS finns data som belyser bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mera beskrivande data om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs. De flesta indikatorerna kommer från kvalitetsregister och andra källor via en automatiserad överföring som bygger på en gemensam standard.

GynOp har 12 indikatorer i VIS. Vilka de är kan du se i tabellen nedan. Vilka indikatorer som ska finnas i VIS bestäms av ansvariga på Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med registerhållare och andra intressenter.

Har du förslag på information eller indikatorer som borde finnas för att underlätta analys och uppföljning inom gynekologin? Skicka ett mail med dina idéer till GynOps kansli, e-postadressen hittar du längst ner på denna sida.

DelregisterIndikatornamnInformation
AllaSvarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operationAndel kvinnor som svarade på uppföljningsenkät två månader efter gynekologisk operation.
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operationAndel kvinnor som fått sina enkätsvar efter gynekologisk operation bedömda av kliniken. Gäller enkät som besvarats två månader efter operation.

Adnexoperation på benign indikationOperation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi
Andel adnexoperationer (operation av äggledare, äggstockar och ligament) som påbörjats med titthålskirurgi.

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter operation av äggledare och äggstockarAndel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär efter adnexoperation (äggledare och äggstockar).

Hysterektomi på benign indikationBorttagande av livmoder med minimalinvasiv teknikAndel borttagande av livmoder (hysterektomier) som utförs med minimalinvasiv teknik: titthålskirurgi och vaginal operation.
Patientrapporterad komplikationsfrihet efter borttagande av livmoderAndel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter borttagande av livmoder.
InkontinenskirurgiPatientrapporterad komplikationsfrihet efter inkontinensoperationAndel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär efter operation för urininkontinens.
Patientrapporterad kontinens efter inkontinensoperation

Andel kvinnor som anger att de är kontinenta ett år efter operation för urininkontinens.

ProlapskirurgiPatientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperationAndel kvinnor som anger att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter framfallsoperation.
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation – StandardpatienterAndel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de är komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter framfallsoperation.

Patienrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operationAndel kvinnor som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.
Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation: – StandardpatienterAndel kvinnor i gruppen standardpatienter som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.