Om du vill använda data från GynOp i din forskning kan du läsa i vår snabbguide hur du går tillväga. Ladda även ner ansökningsblanketten för datauttaget. Du hittar båda dokumenten längst ner på denna sida.

Vid datauttag för forskning och publikation ska ansvarig forskare uppvisa godkännande från etikprövningsnämnd innan datauttag kan göras.

Beslut om godkännande av datauttag tas vid styrgruppens månadsmöten.

Instruktioner för val av önskade variabler

  1. Viktigt att tänka på! De variabler du anger i din etikprövningsansökan är de variabler GynOp kommer att kunna lämna ut i datauttaget, så var extra noggrann med variabellistan för etikprövning.
  2. Börja med att ordna behörighet för datauttag i din användare i GynOp på den klinik där du arbetar. Du behöver denna roll för att fylla i listan med variabler som du behöver i forskningsprojektet. Kontakta din lokal administratör som kan hjälpa till med det. Alternativt kontakta GynOps kansli för att få en användare. Du behöver en användare i GynOp med rollen DU (datauttag).
  3. Läs igenom texten om datauttag i GynOps manual Webbhjälpen. I menyvalet ”Rapporter – Datauttag” i Webbhjälpen finns instruktioner om hur du fyller i en datauttagslista.
  4. Skapa en datauttagslista i din klinik. Spara ner Excel-filen ”Alla valda variabler” som du hittar i uttagsfunktionen och bifoga den tillsammans med din ansökan om uttag och övriga filer som krävs för att godkänna din ansökan. Vilka filer det är finns beskrivet i ansökningsdokumentet. GynOps kansli hjälper sedan till med själva datauttaget. Hör av dig till oss om du har frågor om vilka variabler du ska välja.

Motiv för forskningsansökan för datauttag från Nationella kvalitetsregister

a) Att arbetet överensstämmer med etiska regler

b) Att det är definierat en avgränsad frågeställning – syfte som data lämnats ut för, omfattande en publikation. Ny utökad frågeställning kräver ny ansökan – även om den kan besvaras med befintligt uttag

c) Att det ”skyddas” ett år: även om man juridiskt inte kan neka andra forskargrupper datauttag på identisk frågeställning kan ett projekt delvis obstrueras om ett arbete redan pågår

d) Tillståndet gäller ett år – kan förlängas för att avsluta ett projekt. Detta för att man inte skall kunna ”blockera” en frågeställning.

e) Variabelförteckning för den frågeställning man har ska motiveras

f) Ansvariga forskare och författarlista för arbetet skall ingå

g) Att registrets ansvariga skall ha kunskap och kontroll på vilka som utför databearbetning

h) Att registrets ansvariga skall veta vilka projekt som pågår.

Samkörning med andra register

Behöver det göras en samkörning med något befolknings- och/eller hälsodataregister vid till exempel Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån så ska det specificeras i etikprövningsansökan och även framgå i datauttagsansökan. Huvudansvarig forskargrupp ansvarar för att skicka en ansökan om samkörning till den registerförande statistikmyndigheten.

Kostnad för datauttag vid forskning

Vår ambition är att kunna bistå forskning genom snabba och kostnadseffektiva uttag. Vi erbjuder därför att förbereda data för forskning kostnadsfritt upp till 4 timmars arbetstid. För förhandsinformation om preliminära kostnader för hantering av uttaget kontakta oss på GynOps kansli, mejladressen hittar du längst ner på denna sida. De flesta beställningarna tar 4 till 40 timmar, men beroende på ärendets komplexitet kan det även ta längre tid. Timpriset är 900 kr/timme + moms.

Metod- eller beräkningsstöd

För metod- eller beräkningsstöd till forskare saknar registret finansiering då de nationella anslag vi får via SKR inte får användas för forskning. Hjälp med metod eller beräkning kan enbart ges i mån av tid varför du behöver kontakta oss under planeringsstadiet av ditt projekt om du är i behov av statistikerstöd med metod och analyser i ditt forskningsprojekt.

Variabelbeskrivning

Förenklad variabelbeskrivning med aktuella variabler (december 2023).

Variabelbeskrivning GynOp 231208 (Excelfil med flera flikar).

Policy för författarskap

Principerna för författarskap enligt internationella kommittén för medicinska tidskrifter skall tillämpas. [BMJ 1991, 302:338-41]. Enskilda forskare eller forskargrupp som använt registrets data för vetenskaplig rapportering och som aktivt deltagit i forskningsarbetet äger rätt till författarskap:

  1. Ska i betydande mån ha bidragit till utformningen av studien eller till insamlingen av data eller ha bidragit vid analyserna eller tolkningen av resultaten
  2. Ska ha deltagit i skrivandet av en första version av publikationen eller ha deltagit i det fortsatta revisionsarbetet med insatser av vetenskaplig karaktär
  3. Ska ha godkänt slutversionen av manuskriptet

Punkterna 1, 2 och 3 ska samtliga vara uppfyllda. Varje författare skall ha deltagit i arbetet med artikeln i tillräcklig omfattning för att offentligt kunna ta ansvar för tillämpliga delar av artikelns innehåll och slutsatser.

Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna 1 – 3 ovan skall vara medförfattare.

Generellt bör någon person ur registrets styrgrupp vara medförfattare.