Under menyvalet ”För patienter” hittar du som är patient information om enkäterna och länkar till sidor där du kan läsa mer om gynekologiska sjukdomar och deras behandlingar.