Målet med GynOp är att beskriva, utveckla och säkra den gynekologiska vården genom att mäta och rapportera resultat. Data från GynOp kan användas på många olika sätt, där Rapportgeneratorn och återrapporterna är några av verktygen i ett förbättringsarbete. I årsrapporterna visas resultaten på sjukhus-, läns- eller riksnivå. Via Rapportgeneratorn kan kliniken även följa de flesta av indikatorerna i årsrapporten över tid online. Rapportgeneratorn når du som är klinikanvändare via din inloggning i GynOp.

I övriga rapporter lyfter vi fram ett mer begränsat område, till exempel specifika operationsmetoder eller patientgrupper för att mer djupgående illustrera dessa.

Vi strävar efter att göra rapporterna lättläsliga så att även patienter och allmänhet ska ha nytta av resultaten. Alla rapporter finns för nedladdning här på hemsidan.

På våra användarmöten presenteras och diskuteras resultat från GynOp. Data används även i forskningsprojekt som ger en ökad kunskap inom området.

I Vården i siffror (VIS) finns indikatorer och mått, till exempel om behandlingar och hur nöjda patienterna är. VIS är ett annat bra verktyg att använda som underlag vid kvalitets- och förbättringsarbete.

I vår interaktiva rapport där det finns ett antal indikatorer kan läsaren se resultat för olika kliniker och jämföra dem med riket och andra kliniker. Rapporten kan utformas efter egna önskemål genom att läsaren väljer urval och typ av figur eller tabell. Alla delregister är inkluderade och information som visas är exempelvis kvalitetsindikatorer med angivna målvärden, operationsdata samt täckningsgrader.