Målet med GynOp är beskriva, mäta resultat av och rapportera, utveckla och säkra den gynekologiska vården. Data från GynOp kan användas på många olika sätt, där Rapportgeneratorn och återrapporterna är några av verktygen i förbättringsarbetet. I årsrapporten visas resultaten på sjukhus-, läns- eller riksnivå. Via ”Rapportgeneratorn” kan kliniken även följa de flesta av indikatorerna i årsrapporten över tid on-line. Rapportgeneratorn når du som är klinikanvändare via din inloggning i GynOp.

I övriga rapporter lyfter vi fram ett mer begränsat område, t ex specifika operationsmetoder eller patientgrupper för att mer djupgående illustrera dessa.

Vi strävar efter att göra rapporterna lättläslig så att även patienter och allmänhet ska ha nytta av resultaten. Alla rapporter finns för nedladdning här på webbplatsen.

På våra användarmöten presenteras och diskuteras resultat från GynOp. Data används även till forskningsrapporter och ger ökad kunskap om området.

I ”Vården i siffror (VIS)” finns indikatorer och mått t ex om behandlingar och hur nöjda patienterna är. VIS är ett annat bra verktyg att använda som underlag vid kvalitets- och förbättringsarbete.