Målvärden för GynOps kvalitetsindikatorer

Aktuella målvärden för ett antal indikatorer som presenteras i årsrapporter, GynOps interaktiva rapport och/eller i Vården i siffror.

Gemensamt för samtliga gynekologiska operationer
Svarsfrekvens för patientenkät 8 veckor efter gynekologisk operation, målvärde ≥ 90%
Klinikbedömning av patientens enkätsvar 8 veckor efter gynekologisk operation, målvärde ≥ 95%

Adnexkirurgi på benign indikation
Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation, målvärde ≥ 85%
Andel minimalinvasiv kirurgi, målvärde ≥ 90%

Bristning i samband med förlossning
Klinikbedömning av den interna analsfinktern (grad III-IV), målvärde ≥ 90%
Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation, målvärde ≥ 85%
Patientrapporterad komplikationsfrihet ett år efter förlossningsbristning, målvärde ≥ 80%
Patientrapporterad nöjdhet ett år efter förlossningsbristning, målvärde ≥ 80%

Hysterektomi på benign indikation
Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation, målvärde ≥ 80%
Andel minimalinvasiv kirurgi, målvärde ≥ 70%

Intrauterin kirurgi
Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation, målvärde ≥ 90%

Inkontinenskirurgi
Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation (slyngplastik), målvärde ≥ 85%
Patientrapporterad förbättring ett år efter inkontinensoperation (slyngplastik), målvärde ≥ 90%
Patientrapporterad nöjdhet ett år efter inkontinensoperation (slyngplastik), målvärde ≥ 90%
Patientrapporterad kontinens ett år efter inkontinensoperation (slyngplastik), målvärde ≥ 80%

Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi
Inte sökt vård på grund av oväntade besvär inom åtta veckor efter operation, målvärde ≥ 85%
Ingen känsla att det buktar ett år efter framfallsoperation, målvärde ≥ 85%
Patientrapporterad nöjdhet ett år efter framfallsoperation, målvärde ≥ 80%