Varför genomförs SALSTER-studien?

  • Det pågår en diskussion internationellt om det är en fördel eller en nackdel att operera bort äggledarna istället för att bara “knipsa av” äggledarna som vid en vanlig sterilisering. I Sverige har vi väldigt bra förutsättningar för att ta reda på vad som är bäst.

Varför ska just jag delta?

  • Din operation och dina resultat kommer att bidra till att besvara om man ska operera bort äggledarna. Detta svar kan hjälpa kvinnor i hela världen som står inför ett beslut om sterilisering.

Vilka är det som genomför studien och vad kommer resultaten användas till?

  • Vi är gynekologer och forskare från Umeå universitet och Göteborgs universitet som i samarbete med Sveriges gynekologer genomför studien. Resultaten kommer att publiceras i internationella medicinska tidskrifter och bidra med vetenskapliga grundade råd till andra kvinnor som ska genomgå sterilisering.

SALSTER (SALpingektomi vid STERilisering) är en registerbaserad randomiserad studie (R-RCT) som drivs i GynOp och stöds av SNAKS (Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn). Studien bygger på samma teori som HOPPSA, att vissa histopatologiska former av epitelial ovarialcancer, framför allt höggradigt serös cancer, uppstår i distala äggledaren. Opportunistisk salpingektomi har därför föreslagits även vid sterilisering.

I SALSTER randomiseras patienterna i GynOp till salpingektomi (att ta bort äggledarna) eller tubarligering. Riskerna med salpingektomi som steriliseringsmetod är ofullständigt studerade. Studien kommer att undersöka kirurgiska komplikationer och ålder vid menopaus som primära utfallsmått.

Rekrytering av patienter har gått snabbt sedan starten 2019, trots att steriliseringar har haft lägsta prio under Covid-pandemin.  Vid årsskiftet 2020/2021 hade drygt 400 kvinnor randomiserats och en interimsanalys är genomförd februari 2022. Säkerhetskommitténs slutsats och uppmaning var att fortsätta studien som planerat. Drygt 900 patienter är slutmålet, vilket vi beräknar kunna nå under 2023 om rekrytering fortsätter i samma takt, se graf nedan. Eftersom steriliseringar förväntas öka efter pandemin, tror vi att rekryteringen kan gå ännu snabbare och vara färdig i slutet av 2022. De första resultaten avseende ’Komplikationer’ kan då presenteras 2023.

Lite mer siffror om SALSTER-studien

Den första patienten i studien opererades i början av april 2019 i Karlstad.

Fram till den 31 december 2022 har 948 patienter randomiserats och opererats vid 41 olika kliniker. Utöver dessa har ytterligare 454 patienter, som har genomgått en steriliseringsoperation, accepterat att svara på studieenkäterna även om de inte har randomiserats till studien.

Publikationer från SALSTER-studien

Här hittar du vetenskapliga artiklar som visar resultat från SALSTER-studien

Studier associerade till den kliniska prövningen vilka är genomförda av forskargruppen bakom SALSTER.

Efficacy and safety of sterilisation procedures to reduce the risk of epithelial ovarian cancer: a systematic review comparing salpingectomy with tubal ligation.
The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. 2022.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34870544/

Risk of epithelial ovarian cancer Type I and II after hysterectomy, salpingectomy and tubal ligation – A nationwide case-control study. International Journal of Cancer. 2021.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34152012/

Studieinformation

SALSTER Patientinformation (Öppnas i ny flik)

”Vi vill ta reda på vad som är bäst – att ta bort äggledarna i samband med en steriliseringsoperation eller att lämna dem kvar. Därför genomför vi nu en studie där kvinnor som söker för steriliseringsoperation lottas till att antingen ta bort äggledarna eller genomgå en vanlig steriliseringsoperation där äggledarna stängs eller delas av nära livmodern. Vi vill poängtera att de kvinnliga könshormonerna bildas i dina äggstockar och dessa kommer INTE att tas bort.”

Del av patientinformationen.
Klicka på den blåa texten ovan för att läsa hela informationen.

SALSTER och HOPPSA har fått ett stort anslag från Cancerfonden!

Cancerfondens forskningsnämnd har den 23 november 2021 beslutat att ge 2,4 miljoner kronor till studierna HOPPSA och SALSTER.
– Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag titta på om man kan minska den framtida risken för äggstockscancer genom att ta bort äggledarna vid en livmoderoperation eller sterilisering. Jag vill också undersöka om det finns andra risker med en sådan operation, säger Annika Strandell, ansvarig forskare.

Har du en fråga eller kommentar som handlar om SALSTER?