Varför genomförs SALSTER-studien?

  • Det pågår en diskussion internationellt om det är en fördel eller en nackdel att operera bort äggledarna istället för att bara “knipsa av” äggledarna som vid en vanlig sterilisering. I Sverige har vi väldigt bra förutsättningar för att ta reda på vad som är bäst.

Varför ska just jag delta?

  • Din operation och dina resultat kommer att bidra till att besvara om man ska operera bort äggledarna. Detta svar kan hjälpa kvinnor i hela världen som står inför ett beslut om sterilisering.

Vilka är det som genomför studien och vad kommer resultaten användas till?

  • Vi är gynekologer och forskare från Umeå universitet och Göteborgs universitet som i samarbete med Sveriges gynekologer genomför studien. Resultaten kommer att publiceras i internationella medicinska tidskrifter och bidra med vetenskapliga grundade råd till andra kvinnor som ska genomgå sterilisering.

Lite siffror om SALSTER-studien

Den första patienten i studien opererades i början av april 2019 i Karlstad.

Fram till den 30 juni 2021 har 498 patienter randomiserats och opererats vid 36 olika kliniker. Utöver dessa har ytterligare 215 patienter, som har genomgått en steriliseringsoperation, accepterat att svara på studieenkäterna även om de inte har randomiserats till studien.

HOPPSA och SALSTER har fått ett stort anslag från Cancerfonden!

Cancerfondens forskningsnämnd har den 23 november 2021 beslutat att ge 2,4 miljoner kronor till studierna HOPPSA och SALSTER.
– Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag titta på om man kan minska den framtida risken för äggstockscancer genom att ta bort äggledarna vid en livmoderoperation eller sterilisering. Jag vill också undersöka om det finns andra risker med en sådan operation, säger Annika Strandell, ansvarig forskare.

SALSTER Patientinformation (Öppnas i ny flik)

”Vi vill ta reda på vad som är bäst – att ta bort äggledarna i samband med en steriliseringsoperation eller att lämna dem kvar. Därför genomför vi nu en studie där kvinnor som söker för steriliseringsoperation lottas till att antingen ta bort äggledarna eller genomgå en vanlig steriliseringsoperation där äggledarna stängs eller delas av nära livmodern. Vi vill poängtera att de kvinnliga könshormonerna bildas i dina äggstockar och dessa kommer INTE att tas bort.”

Del av patientinformationen.
Klicka på den blåa texten ovan för att läsa hela informationen.

Har du en fråga eller kommentar som handlar om SALSTER?