Varför genomförs SALSTER-studien?

  • Det pågår en diskussion internationellt om det är en fördel eller en nackdel att operera bort äggledarna istället för att bara “knipsa av” äggledarna som vid en vanlig sterilisering. I Sverige har vi väldigt bra förutsättningar för att ta reda på vad som är bäst.

Varför ska just jag delta?

  • Din operation och dina resultat kommer att bidra till att besvara om man ska operera bort äggledarna. Detta svar kan hjälpa kvinnor i hela världen som står inför ett beslut om sterilisering.

Vilka är det som genomför studien och vad kommer resultaten användas till?

  • Vi är gynekologer och forskare från Umeå universitet och Göteborgs universitet som i samarbete med Sveriges gynekologer genomför studien. Resultaten kommer att publiceras i internationella medicinska tidskrifter och bidra med vetenskapliga grundade råd till andra kvinnor som ska genomgå sterilisering.

SALSTER (SALpingektomi vid STERilisering) är en registerbaserad randomiserad studie (R-RCT) som drivs i GynOp och stöds av SNAKS (Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn). Studien bygger på samma teori som HOPPSA, att vissa histopatologiska former av epitelial ovarialcancer, framför allt höggradigt serös cancer, uppstår i distala äggledaren. Opportunistisk salpingektomi har därför föreslagits även vid sterilisering.

I SALSTER randomiseras patienterna i GynOp till salpingektomi (att ta bort äggledarna) eller tubarligering. Riskerna med salpingektomi som steriliseringsmetod är ofullständigt studerade. Studien kommer att undersöka kirurgiska komplikationer och ålder vid menopaus som primära utfallsmått.

SALSTER är färdigrekryterad! Under januari 2023 nådde vi målet 968 randomiserade kvinnor. Stort TACK till alla medverkande kliniker! TACK till alla kvinnor som valt att delta och att svara på enkäter! Analysarbete pågår. Preliminära resultat har presenterats på internationella kongresser under hösten 2023. Resultat avseende komplikationer upp till åtta veckor efter operationen kommer att redovisas under våren 2024.

Publikationer från SALSTER-studien

Här hittar du vetenskapliga artiklar som visar resultat från SALSTER-studien

Studieprotokoll SALSTER

Magarakis L, Idahl A, Sundfeldt K, et al
SALpingectomy for STERilisation (SALSTER): study protocol for a Swedish multicentre register-based randomised controlled trial.

BMJ Open. 2023.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37666548/

Studier associerade till den kliniska prövningen vilka är genomförda av forskargruppen bakom SALSTER.

Magarakis L, Idahl A, Särnqvist C, et al
Efficacy and safety of sterilisation procedures to reduce the risk of epithelial ovarian cancer: a systematic review comparing salpingectomy with tubal ligation.

Eur J Contracept Reprod Health Care 2022.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34870544/

Darelius A, Kristjansdottir B, Dahl-Kähler P, et al
Risk of epithelial ovarian cancer Type I and II after hysterectomy, salpingectomy and tubal ligation-A nationwide case-control study

Int J Cancer 2021.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34152012/

Studieinformation

SALSTER Patientinformation (Öppnas i ny flik)

”Vi vill ta reda på vad som är bäst – att ta bort äggledarna i samband med en steriliseringsoperation eller att lämna dem kvar. Därför genomför vi nu en studie där kvinnor som söker för steriliseringsoperation lottas till att antingen ta bort äggledarna eller genomgå en vanlig steriliseringsoperation där äggledarna stängs eller delas av nära livmodern. Vi vill poängtera att de kvinnliga könshormonerna bildas i dina äggstockar och dessa kommer INTE att tas bort.”

Del av patientinformationen.
Klicka på den blåa texten ovan för att läsa hela informationen.

SALSTER och HOPPSA har fått ett stort anslag från Cancerfonden!

Cancerfondens forskningsnämnd har den 23 november 2021 beslutat att ge 2,4 miljoner kronor till studierna HOPPSA och SALSTER.
– Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag titta på om man kan minska den framtida risken för äggstockscancer genom att ta bort äggledarna vid en livmoderoperation eller sterilisering. Jag vill också undersöka om det finns andra risker med en sådan operation, säger Annika Strandell, ansvarig forskare.

Har du en fråga eller kommentar som handlar om SALSTER?