Nedan finns pågående vetenskapliga arbeten/ST-arbeten som baseras på GynOp-data. De visas utifrån det årtal som data lämnades ut.

 

Datauttag utlämnade år 2019

Christer Borgfeldt, Region Skåne
Neutrophil extracellular traps (NETs) as marker for thrombus formation and early detection of cancer
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2018

Malin Brunes, Södersjukhuset, Stockholm

Minskar förskrivning av smärtstillande läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka till patienter med diagnos/bidiagnos endometrios efter hysterektomi, och har val av operationsmetod någon betydelse, en registerstudie. Forskningsplan

Vilken betydelse har robotassisterad laparoskopisk kirurgi inom benign gynekologi? Forskningsplan

Eric Lagerström, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Val av suturmaterial och -teknik vid hudförslutning och dess effekt på ytliga sårkomplikationer
Projektplan

Maria Lindqvist; Enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet
Förlossningskador grad 2, 3 och 4- patientupplevt resultat i relation till vårdfaktorer och patientkarakteristika
Projektplan

Anton Sandström, Enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet och kvinnokliniken, Sundsvall
Smärta och livskvalitet bland kvinnor med endometrios som genomgått hysterektomi
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2017

Emil Nüssler jr, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet
Sustaining Mature Womens Health: Outcomes after pelvic organ prolapse surgery.
Development and use of a previously unprecedented national 5-year follow up questionnaire.
Projektplan

Mathias Pålsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Inkontinens efter hysterektomi
Projektplan

Jennie Larsudd, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Maternella och fetala biverkningar och åtföljande vårdinsatser av ett planerat kejsarsnitt efter en fullgången graviditet jämfört med en planerad vaginalförlossning på kort och lång sikt – en nationell registerstudie.
Forskningsplan

Datauttag utlämnade år 2016

Elin Collins, Enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet
Retro-HOPPSA (Hysterectomy and Opportunistic salpingectomy) – A comparison of performed hysterectomy vs. hysterectomy with concomitant bilateral salpingectomy on benign indications in Sweden 1998 – mid-2016
Projektplan

Marie Ellström, Akkers sjukhus, Oslo, Norge
Trombos och trombosprofylax vid gynekologisk kirurgi
Projektplan