Målvärden för indikatorer i årsrapporten och Vården i siffror

Aktuella målnivåer för ett antal indikatorer som presenteras i årsrapporter och/eller i Vården i siffror.


För adnexkirurgi på benign indikation
Andel minimalinvasiv kirurgi > 90 %
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation > 95%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation >85%

För bristning i samband med förlossning
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation > 95%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation >85%

För hysterektomi på benign indikation
Andel minimalinvasiv kirurgi >70 %
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation > 95%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation >85%

För hysteroskopisk kirurgi
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation > 95%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation >90%

För inkontinenskirurgi
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation > 95%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation >85%
Nöjd efter 1 år (slyngplastiker, standardpatient, indikation ansträngningsinkontinens) => 90 %
Förbättring efter 1 år (slyngplastiker, standardpatient, indikation ansträngningsinkontinens) => 90 %

För prolapskirurgi
Hysterektomi vid prolapskirurgi < 10 % Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation >85%
Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation > 95%
Känsla att det buktar efter 1 år (3 ggr/v-dagligen)< 15 % [/av_textblock] [/av_three_fourth]