Registerhållare

Maud Ankardal, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus Halmstad
e-postadress: maud.ankardal@regionhalland.se

Registeransvarig adnexkirurgi  och hysteroskopi

Mathias Pålsson, Kvinnokliniken, Carlanderska, Göteborg
e-postadress: mathias.palsson@gu.se

Registeransvarig bristning

Eva Uustal, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
e-postadress: eva.uustal@regionostergotland.se

Registeransvarig hysterektomi på benign indikation

Sophia Ehrström, Ultragyn Sophiahemmet, Stockholm
e-postadress: sophia.ehrstrom@ki.se

Registeransvarig inkontinenskirurgi

Stefan Zacharias, Kvinnokliniken, Hudiksvalls sjukhus
e-postadress: stefan.zacharias@regiongavleborg.se

Registeransvarig prolapskirurgi

Ida Bergman, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm
e-postadress: ida.bergman@sll.se

Registeransvarig tumörkirurgi

Christer Borgfeldt, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
e-postadress: christer.borgfeldt@med.lu.se

Nationell koordinator

Birgitta Renström, GynOp-kansliet, Kvinnokliniken, Umeå
e-postadress: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Representant SFOG:s styrelse

Marie Vikström Bolin, Kvinnokliniken, Sundsvall
e-postadress: marie.vikstrombolin@sfog.se

Representant OGU

Joanna Romell, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm
e-postadress: joanna.romell@sll.se

Representant verksamhetschefer

Corinne Pedroletti, Södersjukhuset, Stockholm
e-postadress: corinne.pedroletti@sll.se

Pia Teleman, Skånes universitetssjukhus, Malmö
e-postadress: pia.teleman@skane.se

Kristina Nordquist, Östersund sjukhus
e-postadress: kristina.nordquist@regionjh.se