Om du vill använda data från GynOp i din forskning kan du läsa i vår snabbguide hur du går tillväga. Ladda även ner ansökningsblanketten för datauttaget. Du hittar båda dokumenten längst ner på denna sida.

Vid datauttag för forskning och publikation ska ansvarig forskare uppvisa godkännande från etikprövningsnämnd innan datauttag kan göras.

Beslut om godkännande av datauttag tas vid arbetsgruppens telefonmöten.

Instruktioner för val av önskade variabler

  1. Börja med att ordna behörighet för datauttag i din användare i GynOp på den klinik där du arbetar. Kontakta din lokal administratör som kan hjälpa till med det. Alternativt kontakta GynOps kansli för att få en användare. Du behöver en användare i GynOp med rollen DU (datauttag).
  2. Läs igenom texten om datauttag i GynOps manual Webbhjälpen. I menyvalet ”Rapporter – Datauttag” i Webbhjälpen finns instruktioner om hur du fyller i en datauttagslista.
  3. Skapa en datauttagslista i din klinik. Spara ner Excel-filen ”Alla valda variabler” som du hittar i uttagsfunktionen och bifoga den tillsammans med din ansökan om uttag. GynOps kansli hjälper sedan till med själva datauttaget. Hör av dig till oss om du har frågor om vilka variabler du ska välja.

Motiv för forskningsansökan för datauttag från Nationella kvalitetsregister

a) Att arbetet överensstämmer med etiska regler

b) Att det är definierat en avgränsad frågeställning – syfte som data lämnats ut för, omfattande en publikation. Ny utökad frågeställning kräver ny ansökan – även om den kan besvaras med befintligt uttag

c) Att det ”skyddas” ett år: även om man juridiskt inte kan neka andra forskargrupper datauttag på identisk frågeställning kan ett projekt delvis obstrueras om ett arbete redan pågår

d) Tillståndet gäller ett år – kan förlängas för att avsluta ett projekt. Detta för att man inte skall kunna ”blockera” en frågeställning.

e) Variabelförteckning för den frågeställning man har ska motiveras

f) Ansvariga forskare och författarlista för arbetet skall ingå

g) Att registrets ansvariga skall ha kunskap och kontroll på vilka som utför databearbetning

h) Att registrets ansvariga skall veta vilka projekt som pågår.

Variabelbeskrivning

Förenklad variabelbeskrivning med aktuella variabler (juli 2021).

Variabelbeskrivning GynOp 2021-07-13 (Excelfil med flera flikar).

Policy för författarskap

Principerna för författarskap enligt internationella kommittén för medicinska tidskrifter skall tillämpas. [BMJ 1991, 302:338-41]. Enskilda forskare eller forskargrupp som använt registrets data för vetenskaplig rapportering och som aktivt deltagit i forskningsarbetet äger rätt till författarskap:

  1. Ska i betydande mån ha bidragit till utformningen av studien eller till insamlingen av data eller ha bidragit vid analyserna eller tolkningen av resultaten
  2. Ska ha deltagit i skrivandet av en första version av publikationen eller ha deltagit i det fortsatta revisionsarbetet med insatser av vetenskaplig karaktär
  3. Ska ha godkänt slutversionen av manuskriptet

Punkterna 1, 2 och 3 ska samtliga vara uppfyllda. Varje författare skall ha deltagit i arbetet med artikeln i tillräcklig omfattning för att offentligt kunna ta ansvar för tillämpliga delar av artikelns innehåll och slutsatser.

Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna 1 – 3 ovan skall vara medförfattare.

Generellt bör någon person ur registrets styrgrupp vara medförfattare.