Nedan finns pågående vetenskapliga arbeten/ST-arbeten som baseras på GynOp-data. De visas utifrån det årtal som data lämnades ut.

 

Datauttag utlämnade år 2021

Malin Knuts, Umeå universitet
What impact has patient reported salpingitis on subsequent gynecologic surgery?
Projektplan

Maria Jonsson, Uppsala universitet
Perinealbristning grad 2 med eller utan episiotomi, riskfaktorer, upprepningsrisk samt komplikationer på kort och lång sikt.
Projektplan

Sarah Jonsson, Umeå unicersitet
National population-based case-control study regarding Pelvic Inflammatory Disease and subsequent risk of Epithelial Ovarian Cancer – SPICA
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2020

Emma Ahlzén, Umeå universitet
Complication evaluation after benign abdominal hysterectomies. Comparison between survery reported complications in checked-boxes and free text.
Projektplan

Sophia Holmlund, Umeå universitet
Experiences and perceptions of women facing surgery of the ovaries; A qualitative study and development of the questionnaire complementing the consecutive sampling of biological tissue
Projektplan

Gita Strindfors, Karolinska institutet, Stockholm
Tidigare hysteroskopi och dess association med abnormalt inväxande placenta
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2019

Vasileios Alexandridis, Lunds universitet och Anna Drca, Karolinska institutet, Stockholm
Slyngplastik vid ansträngningsinkontinens: en långtidsuppföljning av svenska resultat i nationella operationsregistret.
Projektplan

Agnes Birner, Hallands sjukhus, Halmstad (ST-arbete)
Risk factors for venous thromboembolism after benign hysterectomy
Projektplan

Christer Borgfeldt, Lunds universitet
Neutrophil extracellular traps (NETs) as marker for thrombus formation and early detection of cancer
Projektplan

Jennifer Campbell, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Surgical management of apical pelvic organ prolapse
Projektplan

Angelique Flöter Rådestad, Karolinska Institutet, Stockholm
Transcervical resektion of the endometrium as a prevention for endometriel cancer: A population-based nationwide SweGCG study
Projektplan

Maria Forslund, Göteborgs universitet
Prolapskirurgi – en uppföljning av operationsresultat
Projektplan

Hanna Grundström, Linköpings universitet
Postoperativ smärta efter hysterektomi hos kvinnor med och utan endometrios – en registerstudie från GynOp registret
Projektplan

Noomi Grönberg, Umeå universitet
Is there an association between patient-reported complications after a perineal tear and patient perceived care quality?
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2018

Eric Lagerström, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå (ST-arbete)
Val av suturmaterial och -teknik vid hudförslutning och dess effekt på ytliga sårkomplikationer
Projektplan

Anton Sandström, Umeå universitet
Smärta och livskvalitet bland kvinnor med endometrios som genomgått hysterektomi
Projektplan

Datauttag utlämnade år 2017

Mathias Pålsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Inkontinens efter hysterektomi
Projektplan

Jennie Larsudd, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Maternella och fetala biverkningar och åtföljande vårdinsatser av ett planerat kejsarsnitt efter en fullgången graviditet jämfört med en planerad vaginalförlossning på kort och lång sikt – en nationell registerstudie.
Forskningsplan

Datauttag utlämnade år 2016

Elin Collins, Umeå universitet
Retro-HOPPSA (Hysterectomy and Opportunistic salpingectomy) – A comparison of performed hysterectomy vs. hysterectomy with concomitant bilateral salpingectomy on benign indications in Sweden 1998 – mid-2016
Projektplan