Målvärden för indikatorer i årsrapporten och Vården i siffror

Aktuella målvärden för ett antal indikatorer som presenteras i årsrapporter och/eller i Vården i siffror.

Gemensamt för samtliga gynekologiska operationer
Svarsfrekvens för patientenkät 8 veckor efter gynekologisk operation, målvärde ≥ 90%
Klinikbedömning av patientens enkätsvar 8 veckor efter gynekologisk operation, målvärde ≥ 95%

För adnexkirurgi på benign indikation
Andel minimalinvasiv kirurgi, målvärde ≥ 90%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation, målvärde ≥ 85%

För bristning i samband med förlossning
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation, målvärde ≥ 85%
Patientrapporterad komplikationsfrihet ett år efter ändtarmsmuskelskada vid förlossning, målvärde ≥ 80%

För hysterektomi på benign indikation
Andel minimalinvasiv kirurgi, målvärde ≥ 70%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation, målvärde ≥85%

För hysteroskopisk kirurgi
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation, målvärde ≥ 90%

För inkontinenskirurgi
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation, målvärde ≥ 85%
Patientrapporterad förbättring ett år efter inkontinensoperation (slyngplastik), målvärde ≥ 90
Patientrapporterad nöjdhet ett år efter inkontinensoperation (slyngplastik), målvärde ≥ 90%

För prolapskirurgi
Framfallsoperation utan borttagande av livmodern, målvärde ≥ 90%
Ej behövt söka sjukvård pga besvär/komplikation inom 8 v efter operation, målvärde ≥ 85%
Ingen känsla att det buktar 1 år efter framfallsoperation, målvärde ≥ 85%