På denna sida finns ett antal läkar till olika webbsidor med information om de olika gynekologiska besvären som ingår i kvalitetsregistret.

1177.se (Vårdguiden)

www.1177.se
1177.se (Vårdguiden) innehåller mängder av fakta och råd. Här kan du bland annat läsa om sjukdomar, skador och symtom, undersökningar, behandlingar och läkemedel.

Förslag på söktext beroende på vilken operation du ska genomgå:
– hysterektomi
– äggstocken
– framfall
– inkontinens
– gynekologisk cancer
– gynekologi

Cancerfonden

www.cancerfonden.se/om-cancer

– På cancerfondens hemsida, under ”Om cancer” finns information om olika typer av gynekologisk cancer med svar på vanliga frågor om sjukdomen och information om hur undersökning och behandling går till.