Via Rapportgeneratorn kan deltagande kliniker skapa diagram över aktuella frågeställningar uppdelat års-, månads- eller kvartalsvis.
Data som visas är t o m senast månadsskiftet.

Rapportgeneratorn kan nås när du är inloggad i GynOp, den finns under menyval ”Rapportgenerator”.

I Webb-hjälpen finns en beskrivning av hur du använder Rapportgeneratorn.

Om du hittar några fel i uppgifterna var vänlig kontakta oss på GynOp-kansliet och meddela vad som är felaktigt.