Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Visste du att…

Andelen minimalinvasiv hysterektomi på benign indikation har ökat med 6% under 2019.

Detta innebär att den totala andelen minimalinvasiv hysterektomi på benign indikation under 2019 uppgår till 65% för hela riket, en positiv utveckling som tyder på att SFOGs uppsatta riktvärde på 70% borde vara fullt möjlig att uppnå. Redan i dagsläget uppfyller en tredjedel, av de kliniker som registrerar i GynOp, SFOGs riktvärde om 70% minimalinvasiv kirurgisk teknik vid hysterektomi.

Det finns många positiva aspekter av minimalinvasiva tekniker, bland annat snabbare återhämning för patienten och kortare sjukskrivningstid.