Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Om du vill anmäla dig till bristningsdagen fredagen den 16 oktober så hittar du anmälningsformuläret under  ”Senaste nyheterna” på höger sida.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Save the date!

Den 20 november klockan 12.00-14.00 kommer vi genomföra ett digitalt användarmöte för GynOps användare.

Tema för användarmötet är Hysteroskopi.

Program samt information om hur du anmäler dig kommer i närmre anslutning till mötet men ett tips är att redan nu skriva in detta i kalendern!

Har du någon fråga gällande GynOp eller Hysteroskopiregistret som du vill att vi tar upp under mötet?

Maila då till: gynopregistret@regionvasterbotten.se