Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Visste du att…

Det är en tydlig nergång i produktion vid jämförelse mellan 2019 och 2020. När vi pratade om detta under sekreterarmötet så framkom att vissa kliniker hade börjat fundera kring hanteringen av detta, några använde sig exempelvis av drop-in tider på mottagningen.

Har ni fler tips kring hur köerna som bildas på grund av det nuvarande läget i landet skulle kunna hanteras?

Hör gärna av dig till oss på kansliet (gynopregistret@regionvasterbotten.se) om du vill veta hur det ser ut på din klinik.