Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Visste du att

Bedömning av den interna sfinktern vid förlossningsskada

(Från årsrapport bristning 2019)

Bedömning av den interna analsfinktern över tid i riket vid sfinkterskada, grad 3-4

Andelen kvinnor i Sverige som registrerats med en bedömning av den, för den passiva kontinensen, viktiga interna sfinktern har förbättrats avsevärt över tid. Kanske har Bäckenbottenutbildning.se, som lanserades under 2017, upprepad rapportering och påminnelser bidragit till detta. Uppgift i registret om bedömning har utförts avspeglar både en viss grad av kompetens vid undersökning och hur de administrativa rutinerna fungerar.

Förbryllande nog förekommer det en viss andel grad-4-bristningar där man angett att den interna sfinktern är hel. Det är lite svårt att förstå hur man tänker eftersom intern sfinkterskada i kombination med extern sfinkterskada och skada på analkanalens vägg är själva definitionen av en grad 4-bristning. Möjligen beror det på att man klassificerar en sfinkterskada med en ytlig hudskada i anus fram till linea dentata (övergången mellan hud och analslemhinna) som en grad 4-bristning vilket inte bli rätt. Man kan repetera klassifikationen på
http://backenbottenutbildning.se/index.php/utbildningsmaterial/klassificering-av-bristningar/tabell-perinealskador

Figuren nedan visar hur det ser ut på kliniknivå. Hur ser det ut på din klinik?

Har bedömning av den interna analsfinktern registrerats, per klinik. Målvärde 90%, är markerat med linje i figuren.

Uppgiften används som en kvalitetsvariabel i SFOG:s årsrapport.