Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Påminnelse!

Kom ihåg att komplettera registreringar för 2020 senast den 15 januari.

  • Korrigera operationer som blivit framflyttade eller inställda (”Ändra planerad operation/uppföljning”)
  • Skriv ut listor på ofullständiga formulär och ge till respektive läkare/BM (”Ofullständiga formulär -> Skriv ut per läkare/barnmorska)

Vår statistiker kommer sedan göra datauttaget till årsrapporterna så all data som saknas vid det datumet kommer saknas i årsrapporterna.

Har du frågor kring vad som ska göras eller hur det ska göras kan du titta i Webbhjälpen (www3.gynop.se) eller höra av dig till oss på kansliet så hjälper vi dig.

Vi planerar också att göra en rapport där vi tittar på hur covid-19 påverkat produktionsvolymerna under 2020, även för denna är det viktigt att alla formulär och bedömningar är komplett ifyllda.