Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Användarmöte Bäckenbotten
16 april 2021 kl. 13.00-15.00

Kirurgi vid apikal prolaps

Mötet sker digitalt via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut några dagar innan mötet.

Tänk på att den e-postadress du anger i anmälan är den e-postadress som möteslänken kommer att skickas till. Om ni är flera som planerar att delta från samma dator önskar vi namn och e-post till samtliga.

Sista dag för anmälan: 11 april

Program:

13.00-13.25 Inledning – Vad är apikal prolaps? Vilka operationsmetoder har vi att välja mellan och hur opererar vi apikal prolaps i Sverige?
Nyheter kring registreringen i GynOp.
Ida Bergman, delregisteransvarig för rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi (prolaps)

13.30-13.55 SFOG råd: val av operationsmetod vid apikal prolaps. Genomgång av preliminär sammanställning och förslag kring råd.
Marie Westergren Söderberg, ordförande i UR-Arg

14.05-14.30 Outcomes after surgery for apical prolapse – a register-based cohort study. Presentation av preliminära resultat.
Malin Brunes, överläkare vid gynsektionen Södersjukhuset och doktorand vid Karolinska institutet

14.35-15.00 Frågestund och avslutande diskussion.

Program för utskrift (öppnas i ny flik): Användarmöte april 2021

Visste du att… ny rapport

GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under 2020. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas operationer gjorda under 2019. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Klicka på länken nedan för att komma till rapporten.

Kvalitetsrapport 2020