Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

GynOp sekreterarmöte 28 maj 2021

Tid: 12.00 – 14.30

Plats: Microsoft Teams möte

Anmälan: sista dag att anmäla är söndag 23 maj. Anmälan sker via formuläret nedan. Möteslänken kommer skickas till den mailadress du anger vid anmälan. Möteslänken skickas ut en (1) till två (2) dagar innan mötet. Om ni är flera som tänkt sitta tillsammans under mötet önskar vi ändå namn och mailadress till samtliga.

Mötesprogram:

12.00                  Välkomna!

12.05                  Information från GynOp kansli

12.30                  Hysteroskopi – nyheter & information från delregisteransvarig
Namnbyte, kommande ändringar och årsrapporten för 2020.
Anneli Jördens, Lasarettet i Enköping

12.50                  Bensträckare

13.00                  Hysterektomi – nyheter & information från delregisteransvarig
Varför gör man en hysterektomi och hur går det till?
Nya råd från SFOG och årsrapporten för 2020.
Sophia Ehrström, Södermalms läkarhus, Nacka

14.00                  Bensträckare

14.05                  Frågestund & avslutning

Mötesprogram för utskrift (PDF): Sekreterarmöte 28 maj

Anmälan till sekreterarmötet