Användarmöte fredag 8 november 2019

Inbjudan för utskrift

Tid: 10:00 – 15:00 (Samling med kaffe från kl 09.00)

Plats: Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokalen heter “Sankta Clara”.

Sista anmälningsdag: måndag 28 oktober. Anmälningsavgift á 500:-/person (exkl moms). Kostnaden faktureras.

Mötesprogram

10.00 Mötet börjar

10.15 Intro endometrios – Vad har hänt och vad händer när det gäller vård av endometrios (NPO, SBU-rapport m m).– Mathias Pålsson, ansvarig för Adnexregistret i GynOp

10.30 Nya nationella vårdprogrammet för endometrios och beslutet om högspecialiserad vård vid avancerad endometrios. – Anna Sofia Melin ordförande Endometrios-arg

11.30 Kort paus

11.40 BENK-args arbete med SFOG-riktlinjer för hysterektomi på benign indikation. Valda aktuella GynOp-data. – Sophia Ehrström, ansvarig hysterektomiregistret i GynOp och BENK-args ordförande (BENK = benign kirurgi)

12.15 Lunch

13.15 Randomiserade studier i GynOp: SALSTER/HOPPSA  Hur långt har vi kommit i inklusion i studierna? Även en nulägesrapport om den kvalitativa studien med kvinnor inför hysterektomi. – Elin Collins, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå

13.45 GynOp i förändring; pågående och kommande projekt, förändringar i programmet, utmaningar inför framtiden. Här finns även möjlighet för deltagarna att ställa frågor om GynOp.

14.45 Sammanfattning och framtidsspaning

15.00 Mötet avslutas med kaffe

Om du har en fråga som du vill att vi ska ta upp på mötet, maila den till gynopregistret@regionvasterbotten.se