Användarmöte 8 september 2023 gällande NHV för nätkirurgi vid inkontinens/prolaps samt NHV rekonstruktiv kirurgi efter förlossning

Användarmöte om injektionsbehandling med botox samt Covidpandemins påverkan på den benigna gynekologiska kirurgin fredag 18 november kl 13-15