Anmälan till Bristningsdagen fredagen den 15 oktober 2021 kl 09.00-14.30 (Teamsmöte)

Mötet är digitalt och kommer att ske via Teams. I och med att mötet är digitalt är det kostnadsfritt.

Mejlet med länken till Teamsmötet kommer vi att skicka till alla anmälda 2‑3 dagar innan mötesdagen. Sista anmälningsdag är måndagen den 11 oktober.

Inbjudan för utskrift

Program för mötesdagen

9.00 – 9.15 Introduktion, presentation

9.15-10.45 Symposium: Bäckenbotten, problem och möjligheter från SFOG-veckan

Eva Uustal, Bristningsregistret, nya koder, ny kunskap. Emilia Rotstein, Bäckenbottenanatomi från 2-d till 3-D. Maria Gyhagen. Vaginal förlossning och dess risker för bäckenbotten – långtidsperspektiv, Moderatorer Corinne Pedroletti och Marie Westergren

Paus 15 min

11.00-11.30 Genomgång av årsrapport grad 2

11.30-12.00 Genomgång av årsrapport grad 3-4

12-13 Lunch

13.00-13.45 Sekundärsuturering av bristningar som gått upp. Vetenskap och praxis. Referat och pågående studier Ditte Gommesen, Danmark, Anna Lundmark-Drca, Södersjukhuset

Paus 15 min

14.00-14.15. Samtal i mindre grupper, erfarenheter, hur gör man på olika håll i Sverige?

14.15-14.30 Avslutning och utvärdering.