Visste du att…om antalet utförda hysterektomier under de senaste 10 åren

Utdrag från senaste årsrapporten för hysterektomi på benign indikation. Du hittar hela rapporten här

Under pandemiåret 2020 skedde en stor minskning i volym av hysterektomi på benign indikation, vilket presenteras närmare i Specialrapport om Covid-pandemins påverkan på benign gynekologisk kirurgi under år 2020.

Notera dock i figuren ovan att det redan innan fanns en minskande trend i antalet hysterektomier på benign indikation mellan år 2010 och 2017, då antalet minskat med 11%. En möjlig förklaring till det minskande antalet hysterektomier på benign indikation under de åren kan vara att det har förekommit en ökad användning av Mirena (hormonspiral) för patienter i 40- till 50-årsåldern samt att antalet operativa hysteroskopier har ökat. Vidare användes Esmya (Selektiv Estrogen Receptor Modulator – SERM) under åren 2013 till 2018. Det vore intressant att gå vidare med en mer djuplodande analys av det minskade antalet hysterektomier och vad det beror på.