Visste du att… andel adnexoperationer utförda av ST-läkare

För ungefär ett år sedan skrev vi om antal adnexoperationer utförda av ST-läkare. En viktig del av ST-läkares utbildning är att få delta i, och även genomföra egna, operationer. I GynOp kan ST-läkares deltagande under operation markeras med ett kryss, vilket ger ett bra verktyg för att följa upp andelen operationer utförda av ST-läkare. Variabeln som används heter ”ST-läkare” och är placerad bredvid fältet för huvudoperatör, den kommer inom en snar framtid byta namn till ”ST-läkare har varit delaktig vid operationen”. Namnbytet syftar till att klargöra att det inte enbart är när ST-läkare är huvudoperatör kryssrutan ska markeras.

Vid fjolårets stickprovskontroll framkom det att resultaten inte var jämförbara då funktionen inte används i tillräcklig utsträckning. Under 2019 hade det registrerats 414 operationer utförda av ST-läkare vilket innebar att mindre än 10% av 2019 års adnexoperationer utförts av ST-läkare.

Andel av adnexoperationer utförda av ST-läkare, riksnivå.

Glädjande är att ifyllnadsgraden under 2020 förefaller ha blivit bättre. För att denna variabel ska fylla sin funktion och kunna bidra till jämförelser mellan kliniker och regioner är det viktigt att den fylls i korrekt. Nya stickprovskontroller genomförs regelbundet av OGU (obstetriker och gynekologer under utbildning) och förhoppningen är att variabeln framöver ska ge tillförlitliga data.

För att komma dit behöver alla hjälpas åt att påminna varandra, handledare och ST-läkare om att funktionen finns.