Användarmöte 8 september 2023 gällande NHV för nätkirurgi vid inkontinens/prolaps samt NHV rekonstruktiv kirurgi efter förlossning

SALSTER-studien är färdigrekryterad!

SALSTER-studien har i slutet av januari 2023 rekryterat alla de patienter som behövs, läs mer på webbsidan om SALSTER.

Användarmöte om injektionsbehandling med botox samt Covidpandemins påverkan på den benigna gynekologiska kirurgin fredag 18 november kl 13-15

Sekreterarmöte fredag 6 maj 2022