Utveckling och validering av Gynop-registrets enkäter och formulär

En sammanställning av 30 års utvecklings- och valideringsarbete i Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp) finns att läsa och ladda ner på sidan om Övriga rapporter. Rapporten är ett ”levande” dokument som kommer att fyllas på fortlöpande när ett ny utveckling eller validering görs. Detta är första versionen av rapporten.