SALSTER-studien är färdigrekryterad!

SALSTER-studien har i slutet av januari 2023 rekryterat alla de patienter som behövs, läs mer på webbsidan om SALSTER.