HOPPSA- och SALSTER-studierna har fått ett stort anslag från Cancerfonden!

Cancerfondens forskningsnämnd har den 23 november 2021 meddelat ett beslut att ge 2,4 miljoner kronor till HOPPSA- och SALSTER-studierna som båda ingår i GynOp-registret. Ett stort grattis till forskargruppen som ansvarar för studierna!