GynOps interaktiva rapport

Idag den 18 januari, lanserar GynOp en interaktiv rapport där kliniker kan se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker. Rapporten kan utformas efter egna önskemål genom att läsaren väljer urval och typ av figur eller tabell. Alla delregister är inkluderade och information som visas är exempelvis kvalitetsindikatorer med angivna målvärden, operationsdata samt täckningsgrader.  

 

I rapporten visas årsvis statistik för patienter opererade till och med 2021. Data i rapporten kommer att uppdateras vecka 10 för att få med alla 8-veckorsresultat för året som gått.  

 

Statistiksidan med den interaktiva rapporten nås via ”rosa knappen” på GynOps startsida och under menyvalet Statistik – Till GynOp:s interaktiva rapport.