Valideringsrapport

GynOps interaktiva rapport

Idag den 18 januari, lanserar GynOp en interaktiv rapport där kliniker kan se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker. Rapporten kan utformas efter egna önskemål genom att läsaren väljer urval och typ av figur eller tabell. Alla delregister är inkluderade och information som visas är exempelvis kvalitetsindikatorer med angivna målvärden, operationsdata samt täckningsgrader.  

 

I rapporten visas årsvis statistik för patienter opererade till och med 2021. Data i rapporten kommer att uppdateras vecka 10 för att få med alla 8-veckorsresultat för året som gått.  

 

Statistiksidan med den interaktiva rapporten nås via ”rosa knappen” på GynOps startsida och under menyvalet Statistik – Till GynOp:s interaktiva rapport.   

GynOps kvalitetsrapport 2020

Visste du att… ny rapport

GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under  2020. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas operationer gjorda under 2019. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Klicka på länken nedan för att komma till rapporten.

Kvalitetsrapport 2020